Hjälp

Registrera sig

Följ länken Registrera dig och fyll i dina personuppgifter, sökandeuppgifter och inloggningsuppgifter. Mer information och instruktioner finns vid registreringen.

Alla fält med * är obligatoriska.

Användarnamn (personnummer) och Lösenord bör hållas hemliga.

Uppgifterna som anges vid registrering sparas i företagets register. Vill du ändra uppgifterna i efterhand kan detta göras via Ändra profil och Byt lösenord

Logga in

För att kunna logga in måste du vara registrerad med ett användarnamn och lösenord.

Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka på knappen logga in.

Logga in för första gången
När du loggar in för första gången är det viktigt att du kontrollerar och eventuellt kompletterar dina sökandeuppgifter. Detta kan du göra under Ändra profil.

Glömt lösenord
Om du har glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att följa länken Glömt lösenord? och skriva in din e-postadress eller ditt personnummer. Det nya lösenordet erhålles via valt meddelandesätt om så är möjligt. I annat fall finns information om alternativt tillvägagångssätt på sidan.

Det nya lösenordet bör bytas ut till ett ”personligt” lösenord.

Min profil

Uppdatera profil
För att kunna ändra din profil måste du vara inloggad. Under Ändra profil kan du uppdatera dina person- eller organisationsuppgifter tillsammans med de sökandeuppgifter du tidigare registrerat.

Byta lösenord
För att kunna byta lösenord måste du vara inloggad. Du går in på Byt lösenord, anger det nuvarande lösenordet, sedan det nya du vill ha och till sist bekräftar du det nya lösenordet genom att ange det igen.

Hyr hos oss
Våra olika marknadsplatser

Tillvägagångssättet för uthyrning skiljer sig åt beroende på vilken marknadsplats lägenheten ligger på.
Vissa lägenheter med kort tid till inflyttning kan ligga ute för uthyrning under en mycket begränsad tid.

Uthyrningspolicy
Du kan läsa mer om vår uthyrningspolicy här.Version: 20.2.770    Senast uppdaterad: 2020-08-18